ผ้าพันคอ

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่จากผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพันคอสำหรับใช้แทนผ้าไหว้ จากผ้าไหมปักธงชัย

ผ้าไหมโคราช จาก ฉัตรทองไหมไทย

ผ้าพันคอสีแดง