top of page

โสร่งไหม

โสร่งผ้าไหม นอกจากใช้นุ่งห่มหรือ เป็นผ้าไหมสำหรับตัดชุดแล้ว เรายังนำไปใช้เป็นผ้าไหว้ในพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งผ้าไหมปักธงชัย(ผ้าไหมโคราช)นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่นี้ นอกจากความสวยงามแล้ว เรายังขึ้นชื่อเรื่องความทนทานในการใช้งานอีกด้วย

หน้ากว้าง : 100 cm

 

หากซื้ออเป็นจำนวนมาก

กรุณาติดต่อ

092-8861683 , 081-8784285

​Width: 100 cm
Price per yard.
if purchased in bulk, please contact
092-8861683, 081-8784285

ผ้าไหมไทย จาก ฉัตรทองไหมไทย

PSX_20230822_105129.jpg
bottom of page