top of page

ผ้าไหมมัดหมี่
ลายพิเศษ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายพิเศษใบแบบของ ฉัตรทองไหมไทย มีทั้งความสวยงามในการให้สีและลายผ้า ทอด้วยเส้นไหมอย่างดี เนื้อแน่น

bottom of page