top of page

Search Results

1152 items found for ""

Blog Posts (4)

 • แจ้งปรับราคาสินค้าฉัตรทองในปี 2022

  จดหมายแจ้งปรับราคาสินค้า เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด ขอแสดงความห่วงใยและปรารถนาดีมายังลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์ covid-19 ตั้งแต่เริ่มผลิตผ้าไหมในปี ค.ศ. 1916 เราได้ติดตามสถานการณ์ราคาเส้นไหม รวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด และ พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาโดยตลอด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม 5 ปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเป็นประวัติการณ์ เมื่อมีผลกระทบจนบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำการคำนวณราคาต้นทุนรวมขึ้นใหม่ ทำให้รู้ว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วในการปรับราคาสินค้าครั้งใหญ่เพื่อให้สมดุลกับต้นทุนการผลิต คุณภาพ และ คุณค่าของสินค้า โดยการปรับเปลี่ยนราคาจะเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด จะปรับราคาสินค้าในกลุ่มผ้าไหมทอมือสำหรับตัดเสื้อผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 30 -35% และสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 30 - 50% การที่ทุกท่านได้สวมใส่ผ้าไหมทอมือ ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยในการทำให้ช่างทอผ้าฝีมือสามารถสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยทอมือจากอ.ปักธงชัย ให้ยังคงอยู่ คู่บ้าน คู่เมือง ต่อไป บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์ของวิกฤติการณ์โควิด-19 จะทรงตัวและดีขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของฉัตนทองไหมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด

 • CHATTONG THAI SILK FACEBOOK LIVE EVENT 8.8 SALE !!! 15%

  Live broadcast starts at 08 Aug. 17:00 FB: ฉัตรทองไหมไทย Chattong THAI SILK https://www.facebook.com/CHATTONGTHAISILK/live_videos/ This August 8th, are you ready for hand-woven silk at a special price of 15% off the entire website via code SALE080821 Necktie SALE 8.8 / 30% code : SALE08082130 Printed shirt 25% OFF code : SSS080825

 • Silk Tricks EP.2 How to choose silk? Let's have a look with STYLE !

  Silk Tricks EP.2 How to choose silk? Let's have a look with STYLE ! Hello everyone, after we have thought for a long time what EP2 will do content about. Finally, we have come to the conclusion that we will bring the topic of customers who have asked a lot about silk wear as today's topic. ' How to cut a dress to not look old ' Of course, anyone who thinks of silk tends to think of adults aged 70 80 90 100 + who tend to buy silk to wear and get used to it. But if you are in your 30s and 50s, what is there to help? Some will allow you to comfortably wear silk without worrying about looking too mature. 1. The first thing you need to do is You have to think that 'Silk is just like any other fabric', you don't need to cut a traditional Thai dress!!! 2 . Good color matching is the easiest technique for making a silk dress look more stylish. Adults (emphasis on elderly adults) tend to wear silk often. When two pieces of fabric are cut together, most of the time, only the sarong color and the base color are used to match! The intensity of the color must be the same! It must be like the same piece of cloth only! Something like this, which is not wrong. Understanding this is correct. But we are still going to the next generation. Teenagers are rebellious? Thai silk doesn't always have to be neat. It's okay to be a little unconventional. 3. Choosing a fabric with a little detail on the fabric can be another gimmick that makes it look less boring and adds interest. Silk is not the only one. Try to find a fabric that you like. Whether it's a fabric with a large, elegant pattern, or a fabric with a little texture detail, it's enough to make it look charming. No matter what kind of fabric, it can be used equally well. 4. Silk doesn't always have to be paired with silk. Try choosing another fabric to pair with silk. Maybe you can build your own style into a new trend. In this world, there are many types of fabrics that you can choose to match with silk. Some fabrics may be cheap, or others may be more expensive than silk. But that depends on your resource allocation. If you want to reduce the cost of this silk dress, you may choose fabrics that are cheap but still have a distinctive feature such as some types of synthetics, laces, etc. Alternatively, natural fibers can also be paired well with silk, but this may add to the cost of sewing. But the added cost is also worthy of silk. Natural fiber fabrics are another great option to make silk dresses stand out even more and look super earthy. 5. The most important thing is to choose the type of clothes. Basically, we recommend two things: a classic dress that no matter what era you wear, it always looks fashionable, and the second is a trendy fashion dress that everyone has to say wow!!! This one depends on the preferences of each person, but most of the time, silk dress should be cut into a classic style so that we can bring it back and wear it many times without getting bored. (The key point is that this method makes it more economical.) 6. From the way we design our outfits from above, the last thing is that we should have a few details that will help our outfits not look too simple. It could be a collar, sleeves, buttons, skirt tweets and many more that you can add a touch of here to make it look more fashionable and unique.

View All

Other Pages (70)

 • ผ้าไหมทอมือ | Thailand | Chattong Thai Silk,ฉัตรทองไหมไทย

  The Humble Thai Forest ผ้าไหมทอมือ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากไหมหลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบทอเข้าด้วยกันในผืนเดียว มีทั้งไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง สีดำ ไหมคิบิโซ สีขาว ไหมลายสายฝน สีน้ำตาลเทา กับ สีขาวขาบ ไหมหางกระรอก สีขาวดำ ไหมไทยพันธุ์ปรับปรุง สีเขียวมะกอก ไหมยืน สีฟางทอง โดยมีแรงบันดาลใจ มาจากลายผ้าไหมโบราณพื้นเมืองปักธงชัย "หมี่ดอกหญ้า" ผ้าไหมทอมือ collection พิเศษ Silk MATERIALS SHOP 107 เรื่องราวเริ่มต้นในปีที่ 7 แห่งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นปีพ.ศ 2459 หรือ 1916 ​ ในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและยังชีพอยู่ได้ ราษฎรสามารถผลิตสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เองในครัวเรือน ​ "ผู้หญิงเริ่มไว้ผมยาวและนุ่งผ้าซิ่น" ปี NEW ARRIVAL Quick View NT147 เนคไทผ้าไหมลายลูกแก้ว สีแดงดำ Price ฿980.00 Quick View NT146 เนคไทผ้าไหมมัดหมี่ สีเทาทอง หินทราย Price ฿3,245.00 Quick View NT145 เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย สีดำ Price ฿1,156.00 Quick View NT144 เนคไทผ้าไหมลายลูกแก้ว สีเทานวล Price ฿970.00 Quick View NT147 เนคไทผ้าไหมลายลูกแก้ว สีแดงดำ Price ฿980.00 Quick View NT146 เนคไทผ้าไหมมัดหมี่ สีเทาทอง หินทราย Price ฿3,245.00 Quick View NT145 เนคไทผ้าไหมพิมพ์ลาย สีดำ Price ฿1,156.00 Quick View NT144 เนคไทผ้าไหมลายลูกแก้ว สีเทานวล Price ฿970.00 ดูเพิ่ม silk product silk for cutting dress The selection of tailoring fabrics depends on the needs and the shape of the dress that we want to wear. If it is a Thai dress that emphasizes the shape, it should choose thick fabrics like 4 threads of silk for sewing. This will make the dress stay beautiful. without the need for thick adhesive cloth But if it's a dress that's comfortable to wear Should choose thin fabrics, such as 2 threads of silk or silk with glass beads in cutting the dress Look More Mudmee silk Silk Mudmee Pak Thongchai Usually, weaving Mudmee There are many provinces across the country. Most in Pakthangchai are weaved 2 baskets of good quality Mudmee, tied and dyed with patterns to suit the era. Look More ready-made kit Women's silk clothes suitable for everyday wear, lightweight fabric, easy care, not glued. Look More scarf, tie Hand-woven Thai silk can be sewn in a variety of ways. Therefore, we use fabrics to produce Bags, ties, loincloths, scarves, shawls that are the only one in the world. Create more freedom to use Look More All Videos Play Video Play Video 04:02 V-LOG ไหมปักธงชัย "วันลงกี่" ณ ฉัตรทองไหมไทย Play Video Play Video 01:02 "THE COLOUR" S/S 2023-2024 BY ฉัตรทองไหมไทย CHATTONG THAI SILK Play Video Play Video 06:38 V-LOG ไหมปักธงชัย "แท้จริงแล้ว..." EP.4 ชั่งไหม เอาไว้จะได้ไม่ลืม ตอนที่สี่นี้ เราจะมาชั่งน้ำหนักของเส้นไหมก่อนทอกันค่ะ ว่าได้เท่าไหร่ ทอออกมายาวกี่หลา เพื่อเอามาคำนวนราคากันอีกที่นะคะ ซึ่งตัวนี้จะสำคัญมากเลยค่ะ หากไม่มีการชั่งน้ำหนักเอาไว้อาจจะทำให้เราไม่สามารถกำหนดราคาขายที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้นั่นเองค่ะ https://www.chattongthaisilks.com Line @chattong Play Video Play Video 05:36 V-LOG ผ้าไหมปักธงชัย "แท้จริงแล้ว..." EP.3 ขี้ไหม...? ขี้ไหม ออกมาแล้ววว วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูวิธีการตัดขี้ไหมออกจากเส้นไหมกันนะคะ ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่งขี้ไหมส่วนใหญ่แล้วจะพบได้ในไหมไทยบ้าน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสวยงามให้กับผ้าชนิดนี้กันเลยค่ะ เยี่ยมชมผ้าไหมของเราได้ที่ https://www.chattongthaisilks.com/ Play Video Play Video 07:10 V-LOG ผ้าไหมปักธงชัย "แท้จริงแล้ว..." EP.2 ทอผ้าได้เยอะแล้ว จะเอาไหมไปเก็บไว้ไหน? เราเดินทางมาถึงตอนที่สองกันแล้วค่ะ ครั้งนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการทำงานของกี่กระตุกนั้นเป็นอย่างไร พร้อมทั้งดูวิธีการเก็บไหมไปพร้อมๆกัน ดูผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วได้ที่ https://www.chattongthaisilks.com ติดต่อสอบถาม Line @chattong Play Video Play Video 07:03 V-LOG ผ้าไหมปักธงชัย "แท้จริงแล้ว..." EP.1 วิธีการตัดผ้าออกจากกี่ + คุยกันไปสบายๆ หายไปนานกว่าจะเจอกันในตอนที่หนึ่ง ฉัตรทองไหมไทยกลับมาอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการทอผ้าชิ้นล่าสุด เราพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับไหม และ คนปักธงชัย ในระหว่างการตัดไหมของคุณยายไพร https://www.chattongthaisilks.com LINE @chattong Play Video Play Video 05:22 V-LOG ผ้าไหมปักธงชัย "แท้จริงแล้ว..." EP.0 ผ้าไหมที่ดูไม่มีอะไร หลังจากช่วงโควิดผ่านพ้นไป เราเริ่มกลับมาเดินหน้าผลิตผ้าไหมกันอีกครั้ง หลายอย่างเปลี่ยนไปจนทำให้สารคดีมุมมอง เกี่ยวกับผ้าไหมปักธงชัยได้เกิดขึ้นมา โดยความคิดเห็นส่วนมากมาจากวัยรุ่นคนนึง ที่เข้ามารับช่วงต่อกิจการผ้าไหมที่มีอายุกว่า 100 ปี ค่อยๆศึกษา และ สังเกตความเปลี่ยนแปลงของ "โลกผ้าไหมแห่งนี้" https://www.chattongthaisilks.com/ LINE @chatton Play Video Play Video 02:12 CHATTONG ผ้าไหม 2 เส้น ทอมือ EP. Sandering ( PANTONE NO. 4735 C ) ผ้าไหม 2 เส้น อาบน้ำยา ผลิตจากเส้นไหมที่มีคุณภาพดี โดยใช้เส้นไหมพุ่งเบอร์ 150/200 ของบริษัท จุลไหมไทย และ ใช้ปริมาณเส้นไหมยืน 2000 เส้น ทีให้ผ้าไหมมีความสวยงาม คงทน และ ผ่านการอาบนำ้ยามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปตัดเย็บได้ทันที 2 ply thai silk article This type of silk is 40 inches of width from the 2000 vertically weaved silk yarn (weft).As we recognize the important of enduring products for our customers,after the scrupulously weaving process, we finish* the silk to achieve resilience and to protect the split effect on being tailored https://www.chattongthaisilks.com/2-ply-thai-silk https://www.facebook.com/CHATTONGTHAISILK chattong@gmail.com line@chattong 092-8861683 081-8784285 เราสร้างความแตกต่าง ติดต่อเรา open every day 09:00 - 17:30 78/1 ม. 1 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 092 886 1683 081 878 4285 chattong@gmail.com ชื่อ นามสกุล อีเมล เรื่อง ฝากข้อความถึงเรา... ส่ง ขอบคุณสำหรับข้อมูล! CHATTONG THAI SILK SHOP IN PAKTHONGCHAI

 • 2 ply Thai silk ผ้าไหม 2 เส้น | Chattong Thai Silk,ฉัตรทองไหมไทย

  Filter by Category All เหลือง ฟาง ทอง ดำ เขียว ดำโทน (ผ้าไหมสีเข้ม) Price ฿2,480.00 ฿2,816.00 Custom Filter เหลือง ฟาง ทอง ดำ เขียว ดำโทน (ผ้าไหมสีเข้ม) Sort by Special Edition Quick View ผ้าไหมทอมือ collection พิเศษ Silk MATERIALS : Olive Drab Price ฿2,480.00 Add to Cart Special Edition Quick View ผ้าไหมทอมือ collection พิเศษ Silk MATERIALS : The Humble Thai Forest Price ฿2,816.00 Add to Cart

 • สูทซาฟารี | ฉัตรทองไหมไทย Chattong Thai Silk ปักธงชัย นครราชสีมา

  MEN'S SAFARI SUIT เสื้อสูท ซาฟารี ผลิตจากผ้าไหมปักธงชัยทอมือ หรือที่เรียกกันว่าผ้าไหมโคราช นิยมใช้ในงานพิธีกลางแจ้ง หรือ งานช่วงเช้า และให้แทนผ้าไหว้สำหรับผู้ชาย ​ ผ้าไหมไหย จาก ฉัตรทองไหมไทย Filter by Price ฿2,800.00 ฿3,500.00 Size L M XL Sort by New Arrival Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น PINOT NOIR Price ฿3,500.00 Add to Cart New Arrival Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น MARVELOUS CORAL Price ฿3,500.00 Add to Cart New Arrival Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น DESERT DAWN Price ฿3,500.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น SILVER GRAY Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น LARA'S THEME Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น SHADOW PLAY Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น PURPLE HAZE Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น STOIC Price ฿3,200.00 Out of Stock Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น SPARTA BLUE Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น CLEOPATRA Price ฿2,800.00 Out of Stock Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น WESTCHESTER GOLD Price ฿2,800.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น PIGEON GRAY Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น BRIGHTON BLUE Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น CHELSEA WINTER Price ฿3,200.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น ROSE DE PARIS Price ฿3,200.00 Out of Stock Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น PELICAN Price ฿2,800.00 Out of Stock Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น BLUE DAHLIA Price ฿2,800.00 Add to Cart Quick View สูทซาฟารี แขนสั้น METALLIC SHEEN Price ฿2,800.00 Out of Stock

View All
bottom of page