top of page

Search Results

1092 items found for ""

Blog Posts (4)

 • แจ้งปรับราคาสินค้าฉัตรทองในปี 2022

  จดหมายแจ้งปรับราคาสินค้า เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด ขอแสดงความห่วงใยและปรารถนาดีมายังลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์ covid-19 ตั้งแต่เริ่มผลิตผ้าไหมในปี ค.ศ. 1916 เราได้ติดตามสถานการณ์ราคาเส้นไหม รวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด และ พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการกับต้นทุนที่สูงขึ้นมาโดยตลอด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม 5 ปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเป็นประวัติการณ์ เมื่อมีผลกระทบจนบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำการคำนวณราคาต้นทุนรวมขึ้นใหม่ ทำให้รู้ว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วในการปรับราคาสินค้าครั้งใหญ่เพื่อให้สมดุลกับต้นทุนการผลิต คุณภาพ และ คุณค่าของสินค้า โดยการปรับเปลี่ยนราคาจะเริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด จะปรับราคาสินค้าในกลุ่มผ้าไหมทอมือสำหรับตัดเสื้อผ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 30 -35% และสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 30 - 50% การที่ทุกท่านได้สวมใส่ผ้าไหมทอมือ ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยในการทำให้ช่างทอผ้าฝีมือสามารถสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยทอมือจากอ.ปักธงชัย ให้ยังคงอยู่ คู่บ้าน คู่เมือง ต่อไป บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์ของวิกฤติการณ์โควิด-19 จะทรงตัวและดีขึ้นเป็นลำดับ บริษัทฯขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของฉัตนทองไหมไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ฉัตรทองไหมไทย จำกัด

 • CHATTONG THAI SILK FACEBOOK LIVE EVENT 8.8 SALE !!! 15%

  Live broadcast starts at 08 Aug. 17:00 FB: ฉัตรทองไหมไทย Chattong THAI SILK https://www.facebook.com/CHATTONGTHAISILK/live_videos/ This August 8th, are you ready for hand-woven silk at a special price of 15% off the entire website via code SALE080821 Necktie SALE 8.8 / 30% code : SALE08082130 Printed shirt 25% OFF code : SSS080825

 • Silk Tricks EP.2 How to choose silk? Let's have a look with STYLE !

  Silk Tricks EP.2 How to choose silk? Let's have a look with STYLE ! Hello everyone, after we have thought for a long time what EP2 will do content about. Finally, we have come to the conclusion that we will bring the topic of customers who have asked a lot about silk wear as today's topic. ' How to cut a dress to not look old ' Of course, anyone who thinks of silk tends to think of adults aged 70 80 90 100 + who tend to buy silk to wear and get used to it. But if you are in your 30s and 50s, what is there to help? Some will allow you to comfortably wear silk without worrying about looking too mature. 1. The first thing you need to do is You have to think that 'Silk is just like any other fabric', you don't need to cut a traditional Thai dress!!! 2 . Good color matching is the easiest technique for making a silk dress look more stylish. Adults (emphasis on elderly adults) tend to wear silk often. When two pieces of fabric are cut together, most of the time, only the sarong color and the base color are used to match! The intensity of the color must be the same! It must be like the same piece of cloth only! Something like this, which is not wrong. Understanding this is correct. But we are still going to the next generation. Teenagers are rebellious? Thai silk doesn't always have to be neat. It's okay to be a little unconventional. 3. Choosing a fabric with a little detail on the fabric can be another gimmick that makes it look less boring and adds interest. Silk is not the only one. Try to find a fabric that you like. Whether it's a fabric with a large, elegant pattern, or a fabric with a little texture detail, it's enough to make it look charming. No matter what kind of fabric, it can be used equally well. 4. Silk doesn't always have to be paired with silk. Try choosing another fabric to pair with silk. Maybe you can build your own style into a new trend. In this world, there are many types of fabrics that you can choose to match with silk. Some fabrics may be cheap, or others may be more expensive than silk. But that depends on your resource allocation. If you want to reduce the cost of this silk dress, you may choose fabrics that are cheap but still have a distinctive feature such as some types of synthetics, laces, etc. Alternatively, natural fibers can also be paired well with silk, but this may add to the cost of sewing. But the added cost is also worthy of silk. Natural fiber fabrics are another great option to make silk dresses stand out even more and look super earthy. 5. The most important thing is to choose the type of clothes. Basically, we recommend two things: a classic dress that no matter what era you wear, it always looks fashionable, and the second is a trendy fashion dress that everyone has to say wow!!! This one depends on the preferences of each person, but most of the time, silk dress should be cut into a classic style so that we can bring it back and wear it many times without getting bored. (The key point is that this method makes it more economical.) 6. From the way we design our outfits from above, the last thing is that we should have a few details that will help our outfits not look too simple. It could be a collar, sleeves, buttons, skirt tweets and many more that you can add a touch of here to make it look more fashionable and unique.

View All

Other Pages (66)

 • ผ้าชุดลายสก็อต 4 หลา | ฉัตรทองไหมไทย Chattong Thai Silk ปักธงชัย นครราชสีมา

  Sort by Quick View BLACK PURPLE WATCH PINSTRIPES 018 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View PRINCE'S BALANCE 017 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Out of Stock Quick View PENCIL BAYADERE 016 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View UNBALANCE ONE PENCIL 015 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View THE RED TARTAN 014 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View TATTERSALL CHECK BALANCED 013 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View PINSTRIPES UNBALANCED 012 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View BAYADERE GREEN HAIRLINE 011 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View TATTERSALL CHECK BALANCED 010 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View UNBALANCE HAIRLINE 009 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View ROMAN'S ROMAN 008 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View BARCODE'S PLAID 007 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Out of Stock Quick View BROWN BARCODE PLAID 006 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View BLACK WATCH PINSTRIPES 005 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View ROMAN'S HAIRLANE 003 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา Price ฿3,540.00 Add to Cart Quick View ROMAN'S 002 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ Price ฿4,770.00 Out of Stock Quick View ROMAN'S ROLL 001 ผ้าชุดลายสก๊อต 4 หลา ผ้าไหมย้องสีธรรมชาติ Price ฿4,770.00 Add to Cart ผ้าชุดลายสก็อต 4 หลา ผ้าไหมไทย จาก ฉัตรทองไหมไทย