BATIK

ผ้าพันคอไหมบาติก เขียนมือ

ด้วยลวดลายที่แตกต่างกันในแต่ละผืน

นั้นได้สร้างผ้าพันคอที่มีแค่ชิ้นเดียวขึ้นมา

ผ้าไหมไทย จาก ฉัตรทองไหมไทย